Leczenie operacyjne

Klinika Neurochirurgii WIM CSK MON
Warszawa, ul. Szaserów 128
tel. 22 681 64 27, tel./fax. 22 810 47 91

Centrum Medyczne „ENEL-MED” S.A.
Warszawa, al. Solidarności 128
Recepcja: tel. 22 431 66 27/28
Koordynator: Piel. dypl. Dorota Frączak

Szpital Wojewódzki w Suwałkach
Suwałki, ul. Szpitalna 60
zapisy prowadzi Pani Bożena Barszczewska
wtorek-czwartek godz. 10:00 – 14:00
tel. 606 656 706

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, ul. Piłsudskiego 11
zapisy prowadzi Pani Joanna Zwolińska
tel./SMS: 603 677 997
e-mail: lomza@plw.pl